Disclaimer

Als gebruiker van de site(s) van de Actua Groep, stemt u in met onderstaande bepalingen.

 

Aansprakelijkheid inhoud

De Actua Groep streeft ernaar dat alle informatie op de site(s) correct is. Aan de informatie op de site(s) kunnen geen rechten worden ontleend. De Actua Groep en (eventuele) overige leveranciers van informatie op de site(s) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade, die mogelijk uit het gebruik van informatie of de aangeboden modules, kan ontstaan. De Actua Groep aanvaardt daarnaast geen aansprakelijkheid voor sites die niet door ons worden onderhouden, waarnaar wordt verwezen of die verwijzingen naar onze site bevatten.

Hoewel de Actua Groep haar uiterste best zal doen om de online verzending van gegevens zo veilig en betrouwbaar mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door deze online verzending van gegevens door gebruikers van de site(s).Wij houden ons het recht voor de inhoud van de site(s) zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Auteursrechten

Het is niet toegestaan om informatie van de site(s) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te vermenigvuldigen of te verspreiden, met uitzondering van de informatie bestemd voor aangesloten en ingelogde dealers.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de dienstverlening van de Actua Groep, dan verzoeken wij u deze klacht eerst schriftelijk te melden aan de Actua Groep. U kunt uw klacht richten aan de directie van de Actua Groep. Bent u niet tevreden over de afhandeling van de klacht, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, postbus 93257, 2509 AG Den Haag.