Actua vraagt toch nog een duidelijk verhaal over de gebeurtenis. Dit om nog een beter inzicht te kunnen krijgen in de situatie en om te oordelen of de schadevergoeding op een juise basis plaatsvindt. Een antwoord moet schriftelijk, per post, fax of e-mail aan ons worden verstuurd. Pas na ontvangst van een antwoord op de door ons gestelde vragen gaan wij verder met het behandelen van het dossier.