Je moet het schadeformulier met het originele politierapport (geen kopie) en een uitgebreide toedrachtsomschrijving aan Actua sturen.