Laat je simkaart bij de provider blokkeren. Verder moet je binnen 48 uur na de diefstal/verlies/vermissing aangifte doen bij de politie.
De originele aangifte van het politierapport (geen kopie) moet je samen met een volledig ingevuld schadeaangifteformulier en een uitgebreide toedrachtsomschrijving naar Actua sturen.