De ingangsdatum van de verzekering is de aankoopdatum van de te verzekeren apparatuur.